Projekty EU

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Výzkum a vývoj poloprovozního zařízení a funkčního vzorku sférického silikagelu ve společnosti NEDFORM s. r. o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020197

Cílem projektu je zahájení výzkumně-vývojové aktivity spočívající ve vývoji poloprovozního zařízení, které by bylo schopno vyrábět sférický silikagel v požadované kvalitě a čistotě a také vyvinout funkční vzorek sférického silikagelu. Realizací projektu, tj. výzkumu a vývoje dojde k vyvinutí a sestavení poloprovozního zařízení pro výrobu analyticky čistého sférického silikagelu a funkčního vzorku analyticky čistého sférického silikagelu

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Výzkum a vývoj funkčních vzorků funkcionalizovaných silikagelových sorbentů pro chromatografii v České republice

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024568

Cílem projektu je tedy navržení, vývoj a sestavení 3 funkčních vzorků funkcionalizované sférického silikagelu, což je amorfní porézní oxid křemičitý, který se řadí k nejčastěji používaným chromatografických sorbentům. Naším záměrem je vyvinout funkční vzorky s vázanými skupinami nepolární i polární zakotvené fáze.

 

  

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Pořízení nezbytného dlouhodobého hmotného majetku pro rozšíření stávající laboratoře společnosti NEDFORM s. r. o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019496

Cílem projektu je rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity díky dovybavení naší laboratoře nezbytným dlouhodobým hmotným majetkem, aby mohlo dojít k plnohodnotnému obnovení činností této laboratoře především v oblasti vývoje sofistikovaných sorpčních materiálů a na ně navazujících výrobků.

 

                    

Oznámení veřejnosti o zpřístupnění rozšířené výzkumně-vývojové kapacity v provozovně v Benešově

 

Společnost NEDFORM s. r. o., IČ 25383973 oznamuje, že došlo k rozšíření výzkumně-vývojové kapacity v provozovně situované na ulici Antuškova 266, Benešov, 256 01. Realizací projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019496 s názvem Pořízení nezbytného dlouhodobého hmotného majetku pro rozšíření stávající laboratoře společnosti NEDFORM s. r. o. řešeného v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Potenciál – VI. výzva došlo k dovybavení stávající laboratoře skrze pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku.

Konkrétně bylo pořízení následující vybavení: nové laboratorní stoly, laboratorní digestoře, laboratorní skříně, laboratorní chladnička, laboratorní muflová pec o objemu 40 litrů, laboratorní sušárna 256 litrů s nucenou cirkulací vzduchu, laboratorní sušárna o objemu 1060 litrů s nucenou ventilací a regulátorem včetně PC příslušenství pro ovládání sušárny, laserová difrakce vč. příslušenství a další laboratorní vybavení (vibrační třepačka, přístroj pro fyzisorpční měření povrchu s příslušenstvím, plnička chromatografických kolon, laboratorní vakuová, rotační odparka s mechanickým nastavením).

Díky pořízení výše uvedeného majetku bylo možné rozdělit stávající laboratorní prostor na výzkumně-vývojovou laboratoř a laboratoř charakterizace materiálů.

Informace o podmínkách zpřístupnění infrastruktury:

Společnost NEDFORM s. r. o. oznamuje, že rozšířená výzkumně-vývojová kapacita je zpřístupněna veřejnosti, podnikům, výzkumným organizacím a dalším zájemcům za transparentních a nediskriminačních podmínek k realizaci výzkumně-vývojových a inovačních aktivit. Cena účtovaná za provoz nebo užívání infrastruktury bude odpovídat ceně tržní.

Zájemci, kteří budou chtít využít nově vybudovanou infrastrukturu, se musí předem telefonicky či přes e-mail dohodnout s vedoucím laboratoře, kterým je doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D., e-mail: petr.kacer@nedform.cz, telefon: 607 508 479 nebo se zástupem vedoucího laboratoře panem Ing. Petrem Bajgarem, e-mail: petr.bajgar@nedform.cz, telefon: 603 587 401.

Provozní doba laboratoře je každý pracovní den od 8:00 hodin do 16:00 hodin (nutná předchozí telefonická domluva).

Adresa laboratoře: Antuškova 266, Benešov, 256 01

Fotogalerie:  

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

  

Výzkum a vývoj v oblasti separace sférického silikagelu na základě jednotkové velikosti částic: závěrečný projekt

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026687

Cílem projektu je vyvinutí unikátního poloprovozního zařízení určeného k separaci sférického silikagelu na základě jednotkové velikosti částic (průměrů velikosti částic) pro analytické a preparativní účely, a dále vyvinutí 5 ks funkčních vzorků sférického silikagelu s uniformní velikostí částí pro analytické účely a preparativní účely. Projekt je řešen bez účinné spolupráce v provozovně v Benešově primárně vlastním řešitelským týmem společnosti NEDFORM s. r. o.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení