Projekty EU

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Výzkum a vývoj poloprovozního zařízení a funkčního vzorku sférického silikagelu ve společnosti NEDFORM s. r. o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020197

Cílem projektu je zahájení výzkumně-vývojové aktivity spočívající ve vývoji poloprovozního zařízení, které by bylo schopno vyrábět sférický silikagel v požadované kvalitě a čistotě a také vyvinout funkční vzorek sférického silikagelu. Realizací projektu, tj. výzkumu a vývoje dojde k vyvinutí a sestavení poloprovozního zařízení pro výrobu analyticky čistého sférického silikagelu a funkčního vzorku analyticky čistého sférického silikagelu

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Výzkum a vývoj funkčních vzorků funkcionalizovaných silikagelových sorbentů pro chromatografii v České republice

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024568

Cílem projektu je tedy navržení, vývoj a sestavení 3 funkčních vzorků funkcionalizované sférického silikagelu, což je amorfní porézní oxid křemičitý, který se řadí k nejčastěji používaným chromatografických sorbentům. Naším záměrem je vyvinout funkční vzorky s vázanými skupinami nepolární i polární zakotvené fáze.

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Pořízení nezbytného dlouhodobého hmotného majetku pro rozšíření stávající laboratoře společnosti NEDFORM s. r. o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019496

Cílem projektu je rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity díky dovybavení naší laboratoře nezbytným dlouhodobým hmotným majetkem, aby mohlo dojít k plnohodnotnému obnovení činností této laboratoře především v oblasti vývoje sofistikovaných sorpčních materiálů a na ně navazujících výrobků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt

VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI

SEPARACE SFÉRICKÉHO SILIKAGELU

NA ZÁKLADĚ JEDNOTKOVÉ VELIKOSTI ČÁSTIC: ZÁVĚREČNÝ PROJEKT

je spolufinancován Evropskou unií.


Cílem projektu je vyvinutí unikátního poloprovozního zařízení určeného k separaci sférického silikagelu na základě jednotkové velikosti částic pro analytické a preparativní účely a vyvinutí 5 ks funkčních vzorků sférického silikagelu.

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Projekt: Výzkum a vývoj v oblasti separace sférického silikagelu na základě jednotkové velikosti částic: závěrečný projekt Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026687

 

Cílem projektu je vyvinutí unikátního poloprovozního zařízení určeného k separaci sférického silikagelu na základě jednotkové velikosti částic (průměrů velikosti částic) pro analytické a preparativní účely a dále vyvinutí 5 ks funkčních vzorků sférického silikagelu s uniformní velikostí částí pro analytické účely a preparativní účely. Projekt je řešen bez účinné spolupráce v provozovně v Benešově primárně vlastním řešitelským týmem společnosti NEDFORM s.r.o.

Zpět do obchodu